fairtrade en global goals

Fairtrade Gouda

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelen vastgesteld die bijdragen aan een betere wereld in 2030. Deze doelen (in het Engels ‘Sustainable Development Goals’, SDGs, of de ‘Global Goals’) startten in 2015 en lopen tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

Eerlijke handel draagt direct bij aan meerdere doelen omdat ze mensen helpen aan armoede te ontkomen en Fairtrade gecertificeerde producten beter zijn voor milieu en klimaat. Volgens Fairtrade Nederland helpen deze producten om maar liefst 10 van de 17 doelen een stukje dichterbij te brengen!

Vanaf 2022 geldt dat een Fairtrade Gemeente dit mooie gegeven ook actief wil uitdragen. Fairtrade Gouda heeft in 2021 eerste stappen gezet om dit ook in Gouda tot uitdrukking te brengen.

 

Stappen vooruit, Gouda

Wij streven naar een betere wereld in 2030. In ontwikkelingslanden maar ook hier. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen omgezet in een handreiking voor de Nederlandse samenleving met praktische en concrete tips. De gemeente Gouda heeft in 2019 een toekomstvisie nota opgesteld over hoe Gouda kan bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen in 2030.

Manuel Gast, student bestuurskunde en stagiair bij de Stichting Fairtrade en gemeente Gouda, heeft op basis van onderzoek en in samenwerking met Goudse sleutelfiguren een stappenplan voorgesteld voor een Inclusief, Duurzaam en Eerlijk Gouda.

Dit plan biedt concrete tips en stappen voor de gemeente Gouda, de Goudse bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties, verhelderd met uitspraken van de door hem geïnterviewde Gouwenaars.

In 2023 hebben verschillende stagiaires en trainees gewerkt om ondernemers te ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijf of winkel. Dit heeft eind december geleid tot een Duurzaam Dichtbij Gids.

De 17 Sustainable Development Goals

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!