Fairtrade

& MVO

MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.
Het is voor bedrijven belangrijk om het gesprek aan te gaan met hun stakeholders. Zo krijgt een bedrijf inzicht in de gevolgen van een beslissing voor anderen. Ook is het belangrijk dat het bedrijf transparant is over zijn activiteiten en de maatschappelijke effecten hiervan.

MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Veel bedrijven gaan een stap verder en richten zich op nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu.

People

Planet

profit

MVO:

  • Creëert waarde op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied. Dit noemen we de 3 P’s.
  • Speelt een rol in alle bedrijfsprocessen. Van inkoop tot marketing en van productie tot HRM: overal spelen maatschappelijke vraagstukken.
  • Betekent dat een bedrijf afwegingen moet maken tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.
  • Is voor ieder bedrijf anders. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
  • Is een proces en geen eindbestemming. De doelen veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing.

[bron: mvonederland.nl]

 

Fairtrade & MVO

Fairtrade kan worden gezien als onderdeel van MVO. Leveranciers zijn belanghebbenden van een bedrijf. Als een product uit Afrika, Azië of Latijns Amerika komt dient een bedrijf zich af te vragen of dit wel onder eerlijke omstandigheden is geproduceerd. Is er gebruik gemaakt van kinderarbeid? Heeft de producent een beloning gekregen die hem of haar in staat stelt om ‘fatsoenlijk’ te leven? Draagt het product een keurmerk van eerlijke handel?

 

Fairtrade & Global Goals

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelen vastgesteld die bijdragen aan een betere wereld in 2030. Deze doelen (in het Engels ‘Sustainable Development Goals’, SDGs, of de ‘Global Goals’) startten in 2015 en lopen tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

Eerlijke handel draagt direct bij aan meerdere doelen omdat ze mensen helpen aan armoede te ontkomen en Fairtrade gecertificeerde producten beter zijn voor milieu en klimaat. Volgens Fairtrade Nederland helpen deze producten om maar liefst 10 van de 17 doelen een stukje dichterbij te brengen!

Vanaf 2022 geldt dat een Fairtrade Gemeente dit mooie gegeven ook actief wil uitdragen. Fairtrade Gouda heeft in 2021 eerste stappen gezet om dit ook in Gouda tot uitdrukking te brengen. Lees meer op de pagina Fairtrade en Global Goals.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!