Fairtrade

& MVO

MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.
Het is voor bedrijven belangrijk om het gesprek aan te gaan met hun stakeholders. Zo krijgt een bedrijf inzicht in de gevolgen van een beslissing voor anderen. Ook is het belangrijk dat het bedrijf transparant is over zijn activiteiten en de maatschappelijke effecten hiervan.

MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Veel bedrijven gaan een stap verder en richten zich op nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu.

People

Planet

profit

Wat is MVO?

Wat je als mens ook onder maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) verstaat, feit is dat het uiteindelijk gaat om het als bedrijf verantwoordelijkheid dragen voor de maatschappij. Door in activiteiten en processen rekening te houden met klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en/of eerlijke ketens onderneemt een bedrijf toekomstbestendig.

Mvo is geen project, maar een integrale visie op de kernactiviteiten van een bedrijf. Door er in al je processen – van inkoop, productie, verkoop tot onderhoud, HR en marketingcommunicatie – rekening mee te houden haal je er uiteindelijk ook het meeste uit. Mvo-richtlijnen kunnen helpen, maar vooral het voortdurend afstemmen van bedrijfsbeslissingen op de belangen van de maatschappij is het belangrijkste kenmerk.

Mvo-vriendelijk ondernemen is niet alleen goed voor de maatschappij, maar uiteindelijk ook voor de onderneming zelf. Want hoewel weinig bedrijven dat op voorhand verwachten, is ondernemen vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid goed te combineren met het behalen van financieel rendement – zeker op de langere termijn. Denk alleen maar aan de toegenomen vraag naar duurzame producten en diensten of het feit dat betrokken bedrijven beschikken over beter gemotiveerde medewerkers en dus een hogere arbeidsproductiviteit.

Het kan ook zijn dat grote inkopers zoals de overheid of andere bedrijven erom vragen. Of wat te denken van maatschappelijke druk vanuit media, consumenten of vakbonden? 

[bron: mvonederland.nl]

Fairtrade & MVO

Fairtrade kan worden gezien als onderdeel van MVO. Leveranciers zijn belanghebbenden van een bedrijf. Als een product uit Afrika, Azië of Latijns Amerika komt dient een bedrijf zich af te vragen of dit wel onder eerlijke omstandigheden is geproduceerd. Is er gebruik gemaakt van kinderarbeid? Heeft de producent een beloning gekregen die hem of haar in staat stelt om ‘fatsoenlijk’ te leven? Draagt het product een keurmerk van eerlijke handel?

 

Fairtrade, MVO & Global Goals

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelen vastgesteld die bijdragen aan een betere wereld in 2030. Deze doelen (in het Engels ‘Sustainable Development Goals’, SDGs, of de ‘Global Goals’) startten in 2015 en lopen tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

Eerlijke handel draagt direct bij aan meerdere doelen omdat ze mensen helpen aan armoede te ontkomen en Fairtrade gecertificeerde producten beter zijn voor milieu en klimaat. Volgens Fairtrade Nederland helpen deze producten om maar liefst 10 van de 17 doelen een stukje dichterbij te brengen!

Vanaf 2022 geldt dat een Fairtrade Gemeente dit mooie gegeven ook actief wil uitdragen. Fairtrade Gouda heeft in 2021 eerste stappen gezet om dit ook in Gouda tot uitdrukking te brengen. Lees meer op de pagina Fairtrade en Global Goals.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!