Gouda is al jaren Fairtrade Gemeente en sinds kort ook Global Goals Gemeente. Fairtrade staat voor eerlijke handel met eerlijke prijzen. Met Global Goals worden Sustainable Development Goals (SDG’s) bedoeld, ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Hiermee kan Gouda in ons land worden gerekend tot de koplopers in duurzaamheid.

De Goudse ondernemers hebben in de afgelopen tijd hulp gekregen van vier trainees, die in opdracht van Fairtrade Gouda (Ad Ooms en Fred Ipenburg) en onder begeleiding van SDG House Nederland onderzocht hebben welke initiatieven er al zijn in Gouda op het gebied van duurzaamheid en consumentengedrag. De trainees zijn vooral studenten bedrijfskunde en bestuurskunde.

Hun onderzoek resulteerde onder andere in de organisatie van een netwerkbijeenkomst voor ondernemers en consumenten. Diverse Goudse ondernemers toonden hierin grote interesse. Als eindresultaat stelden de trainees een speciale gids samen als gids voor ondernemers en andere geïnteresseerden om wegwijs te worden in de wereld van duurzaamheid en Duurzame Ontwikkelingsdoelen: Duurzaam Dichtbij, een praktische gids voor MKB-ondernemers.

Veel ondernemers zien de SDG’s als iets theoretisch waar ze meestal vaag iets van hebben gehoord.

„Ons doel  was om het allemaal wat concreter te maken voor de ondernemers en ook voor de consumenten”, aldus de vier trainees, te weten Daphne Homan, Femke Soethout, Anne Kiewiet en Chaya Berger. „Wij probeerden vooral de ondernemers te motiveren om meer bezig te zijn met duurzaamheid. Gezien de reacties van ondernemers zijn we daar wel in geslaagd, denken we.”

17 doelen

De SDG’s zijn opgesteld door de Verenigde Naties. In 2030 moet de wereld voor iedereen duurzaam zijn. Er zijn 17 doelen opgesteld. We noemen er enkele: Wereldwijd geen armoede, geen honger, minder ongelijkheid, zorg voor het klimaat en goed onderwijs.

Deze gids is ingedeeld op de vier duurzaamheidthema’s: ecologische duurzaamheid, economische duurzaamheid, sociale duurzaamheid en samenwerking.

Bij ecologische duurzaamheid gaat het vooral om het leefbaar en gezond houden van de planeet door: verminderen van CO2, bevorderen biodiversiteit en scheiden van afval.

Bij economische duurzaamheid moet ervoor worden gewaakt dat natuurlijke bronnen worden uitgeput. Praktisch betekent dit bijvoorbeeld het bevorderen van eerlijke en lokale handel.

Bij sociale duurzaamheid gaat het om het creëren van een inclusieve, rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving waarbij rekening wordt gehouden met milieu, zorgen voor werknemers en iets bijdragen aan de maatschappij.

Samenwerking is de sleutel om duurzaamheid in Gouda verder te brengen. Samenwerking is doel nummer 17 van de SDG’s. In Gouda bestaan veel initiatieven waarbij groepen zich inzetten om duurzaamheid te bevorderen. Om alle krachten te bundelen wordt aangeraden om deze initiatieven samen te brengen in een Goudse Duurzaamheidscoalitie.

Een aanbeveling is ook om het aantal vervoerskilometers te beperken. Dat kan al gebeuren als ondernemers zo veel mogelijk lokaal inkopen. Energieverbruik kan worden beperkt door het gebruik van zonne-energie en klanten kunnen bewuster worden gemaakt door etalages aan te passen. Allemaal middelen om de duurzaamheid te bevorderen. Met een gezamenlijke aanpak zou Gouda de eerste gemeente kunnen worden die CO2-neutraal is.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!