Fairtrade Gouda en duurzaamheid komen steeds nader tot elkaar. Dat blijkt uit gezamenlijke initiatieven en uit het gezamenlijk optrekken bij projecten waar eerlijke handel en duurzaamheid centraal staan. Zo neemt Fairtrade Gouda deel aan het Duurzaamheidsplatform Gouda en de Werkgroep Duurzaamheid Gouda. Laatstgenoemde werkgroep was initiatiefnemer van het evenement Gouda Maakt Toekomst. En een paar maanden geleden stonden fairtrade en duurzaamheid centraal op een symposium in het Huis van de Stad in Gouda.
Hoogleraar Rob van Tulder noemde bij die gelegenheid fairtrade zelfs ‘belangrijker dan ooit’. Volgens Tulder zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDG’s) onmisbaar in de strijd om eerlijke handel en duurzaamheid, maar gaat het te langzaam.
Rob van Tulder is deskundig op het gebied van internationale handel en pleitbezorger van het inzetten van SDG’s. Hij ziet duurzaamheid als een randvoorwaarde voor economische groei, samen met fairtrade. Volgens hem is dat de boodschap aan gemeenten. Tijdens het symposium waren heel wat bestuurlijke vertegenwoordigers uit Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, Krimpenerwaard en Waddinxveen aanwezig. Het symposium was immers georganiseerd door de Fairtrade Kernteams uit die gemeenten.
De hierboven genoemde SDG’s zijn in 2015 vastgesteld door de lidstaten van de Verenigde Naties. In enkele van die SDG’s is Fairtrade cruciaal:

1. Met de fairtrade minimumprijs wordt bijgedragen aan de strijd tegen armoede.
2. Honger moet de wereld uit.
3. Fairtrade draagt bij aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen.
4. Er moet fatsoenlijk werk zijn voor iedereen.
5. Ongelijkheid moet verdwijnen door discriminatie te verbieden.
6. Fairtrade is het keurmerk bij uitstek dat bijdraagt aan duurzame consumptie.
7. Tegengaan van klimaatverandering is een noodzaak.
8. Mondiaal partnerschap moet worden versterkt om de doelen te bereiken.
9. Met de fairtradepremie kunnen gemeenschappen zelf investeren in de SDG’s.

Fairtrade Gouda heeft een boekenlegger ontwikkeld waarop alle 17 duurzame doelen staan aangegeven. Meer informatie daarover is te vinden op www.fairtradegemeentegouda.nl

Bij het eerdergenoemde Duurzaamheidsplatform Gouda hebben zich diverse bedrijven en organisaties aangesloten, zoals: Croda, Goudse Verzekeringen, Rabobank, Technolution, Woonpartners Midden-Holland, Fairtrade Gouda, Gemeente Gouda en eethuis de Kleischuur.

Waarom is Gouda duurzaam? Die vraag laat zich als volgt beantwoorden:
‘Fairtrade staat voor eerlijke handel. Dit betekent dat producenten van fair trade producten een eerlijke prijs krijgen voor het product en dat eerlijke lonen worden betaald. Fairtrade is een duurzame vorm van handel, omdat door de eerlijke lonen de lokale bevolking een echte kans krijgt op een beter leven. Met duurzaam willen we aangeven, dat producten bedoeld zijn om lang mee te gaan en dat ze milieuvriendelijk zijn.’

Vanaf 2022 geldt dat een Fairtrade Gemeente dit mooie gegeven ook actief wil uitdragen. Fairtrade Gouda heeft in 2021 eerste stappen gezet om dit ook in Gouda tot uitdrukking te brengen.
De gemeente Gouda heeft in 2010 de eerste aanzet gegeven om een fairtrade gemeente te worden. Daartoe is in 2011 de Stichting Fairtradegemeente Gouda opgericht. Fairtradegemeenten moeten om de twee jaar een test doorstaan waaruit moet blijken dat de gemeente blijft voldoen aan landelijke criteria om de titel te verlengen. Dat is in Gouda de afgelopen 10 jaar enige malen gebeurd. Ook dit jaar kreeg Gouda verlenging van de titel.
Elke twee maanden brengt de uit vrijwilligers bestaande Kerngroep Fairtrade Gouda een eigen informatiepagina uit in het huis-aan-huisblad Het Kontakt/Goudse Post. Ook in de uitgave van vandaag staat deze Fairtradepagina.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!