De gemeente Gouda kent sinds korte tijd een Duurzaamheidsfonds. Dit is bedoeld om diverse doelgroepen de mogelijkheid te bieden om voordelig geld te lenen om gebouwen en andere onderkomens te verduurzamen. Het fonds is ingesteld op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met goedkeuring van de gemeenteraad.

Wethouder Michiel Bunnik van financiën stelt dat in het bestuursakkoord een bedrag van 5 miljoen euro is gereserveerd voor de oprichting van het Duurzaamheidsfonds.

Tot de genoemde doelgroepen behoren verenigingen, stichtingen, kerken, midden -en kleinbedrijven, kleine verenigingen van eigenaren en huurders van particuliere eigendommen. Dit zijn groepen die niet gemakkelijk in aanmerking komen voor landelijke regelingen Via het fonds kunnen zij onder bepaalde voorwaarden voordelig geld lenen.

Met de instelling van dit Duurzaamheidsfonds hoopt de gemeente een stap te zetten in de richting van het doel om in 2040 een CO2-neutrale gemeente te zijn.

Onder de regelingen van het fonds vallen de aanschaf van zonnepanelen, warmtepompen, dakisolatie en het vervangen van ramen of raamkozijnen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!