“Door de globalisering werd Fairtrade steeds meer Freetrade. In de wereldhandel neemt eerlijkheid steeds meer af. We hebben te maken met klimaatcrises, financiële crisis, een pandemie, toenemende ongelijkheid. We richten ons op duurzaamheid via Duurzame Doelen (SDG’s) maar het gaat te langzaam. Fairtrade is een soort lakmoestest voor duurzaamheid. Daarom is Fairtrade belangrijker dan ooit.”
Deze woorden moeten de aanwezigen op het Fairtrade Symposium in het Huis van de Stad in Gouda als muziek in de oren hebben geklonken. Het zijn woorden uit de mond van professor Rob van Tulder, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Die aanwezigen waren politici uit de regio, vertegenwoordigers van bedrijven en kleine ondernemingen, leden van organisaties op het gebied van duurzaamheid en leden van kerngroepen van lokale Fairtradegroepen in Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, Krimpenerwaard, Waddinxveen en gastheer Gouda.
Inwoners van genoemde gemeenten lijken niet altijd even overtuigd van het nut van Fairtrade. Het zou slechts een druppel op een gloeiende plaat zijn. Ook de leden van de kerngroepen zelf twijfelen wel eens aan het effect van Fairtrade. Daarom moeten zij gesterkt zijn in hun overtuiging door het betoog van Rob van Tulder, deskundige op het gebied van internationale handel en ook pleitbezorger van het inzetten op de SDG’s – de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen).
“Zo rond 1995 was het begin van de globalisering en werd de WTO (Wereld Handels Organisatie) steeds belangrijker”, aldus Van Tulder. “Steeds meer landen sloten zich bij die WTO aan: in 1992 Europa, in 2001 China, in 2005 Saoedie-Arabië en in 2011 Rusland. In die periode verdubbelde de wereldbevolking, werd het BNP (Bruto Nationaal Product) verviervoudigt en groeide de wereldhandel met 800 procent.”
Van Tulder noemde duurzaamheid een randvoorwaarde voor economische groei. We stellen ons doelen op middellange termijn, global goals, maar het gaat te langzaam”. Fairtrade is geen ‘fair van mijn bed-show’ maar Fairtrade is belangrijker dan ooit.” Die boodschap moet van dit symposium worden overgebracht aan de gemeenten, met name aan de onderhandelende partijen voor een nieuw te vormen college.
De aanwezige gemeentelijke bestuurders zullen zich die woorden ongetwijfeld ter harte nemen. Zoals Michel Klijmij-van der Laan, wethouder van Gouda. Hij sprak namens de afwezige burgemeester Verhoeve een welkomstwoord en benadrukte met enige trots dat Gouda zich al ruim tien jaar Fairtradegemeente mag noemen.
De ongeveer 70 aanwezigen splitsten zich vervolgens op in vijf groepen voor workshops over vijf thema’s, die allemaal raakvlakken hadden met Fairtrade en duurzaamheid. Onderwerpen waren: Fairtrade als onderdeel van de duurzaamheidsagenda; Maatschappelijk Verantwoord Inkopen; de kunst van het verbinden; SDG’s in je bedrijf; het verhaal achter de Fairtrade producten.
De inleiders bij die workshops brachten aan het eind verslag uit van de gevoerde discussies. In de raadzaal werd onder leiding van Marlou Min (voorzitter Stichting Fairtrade Bodegraven-Reeuwijk) nog even doorgepraat.
Het symposium werd afgesloten door Reeuwijks wethouder Kees Oskam. Uit handen van Ruud Lambregts (bestuur kerngroep Fairtrade Gouda) ontvingen alle sprekers en workshopleiders een Fairtrade presentje.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!