MKB’ers in Gouda willen werken aan duurzaamheid. Zij zijn bereid om gezamenlijk Gouda duurzamer te maken. Daarbij krijgen zij hulp van organisaties als het Duurzaamheids Platform Gouda, Fairtrade Gouda en Gouda Bruist. En tijdelijk worden zij ondersteund door stagiaires en trainees die in opdracht van Fairtrade Gouda aan dit onderwerp werken.
Beide groepen studenten zijn een paar maanden geleden begonnen. Onlangs toonden zij tijdens een presentatie in het Huis van de Stad hoe ver zij inmiddels zijn gevorderd met hun opdracht. Het blijkt dat een flinke groep MKB’ers in Gouda is geïnteresseerd in het onderwerp en dat zij dus bereid zijn mee te werken aan het duurzaam maken van de stad.
Breder gezien zijn die MKB’ers overtuigd van de noodzaak om wereldwijd te werken aan de 17 zogeheten SDG’s: Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelings Doelen).
De bekendste van die 17 doelen zijn bijvoorbeeld: Geen armoede, schoon drinkwater, beter klimaat, economische groei en beter onderwijs.
Volgens de bij dit project betrokken MKB’ers is het nuttig om die 17 doelen terug te brengen tot 4 of 5. Sommige ondernemingen zijn niet bekend met die 17 SDG’s. Dat zijn er te veel. Daarom zou het beter zijn de aandacht te richten op een beperkter aantal.
Ook werd de vraag gesteld wat er al goed gaat op dit gebied. Genoemd werd het feit, dat veel bedrijven al doen aan afvalscheiding. De ondernemers zien ook belemmeringen bij het werken aan die doelen: De consument is er vaak nog niet aan toe, ondermeer doordat de materie nog onbekend en ondoorzichtig is.
Het zou wenselijk zijn om meer bijeenkomsten zoals deze in het Huis van de Stad te houden, maar dan bij de ondernemingen zelf. Noodzakelijk is daarbij dat dit onderwerp met werknemers wordt besproken. Ook voorlichting op scholen werd genoemd.
De groep stagiaires en trainees bestaat uit: Max Carter, Marieke Hol, Nania Putinela, Rieneke Prins en Koen Overhorst. Over enige tijd komen zij met een eindpresentatie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!