Goudse ondernemers werken samen met Fairtrade Gouda mee aan de verbetering van de duurzaamheid van hun bedrijven. Om dat te bereiken, is het de bedoeling dat wordt gemeten wat ondernemingen op dit moment al doen aan verhoging van die duurzaamheid. Daarom wordt een zogeheten ‘nul-meting’ gehouden (een duurzaamheidsmonitor). Inmiddels hebben zo’n 15 bedrijven zich aangemeld voor die nul-meting, maar dat aantal kan in de komende weken nog wel groeien.

Een nul-meting houdt in, dat bekeken wordt wat ondernemingen op dit moment al doen aan duurzaamheid. Voorbeelden daarvan zijn: beperken van bedrijfsafval, gebruik van mokken in plaats van wegwerpbekers, afvalscheiding, aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werken aan CO2-reductie.

Over ongeveer een jaar zal een nieuwe meting worden gedaan om te zien of bedrijven erop vooruit zijn gegaan. Op deze manier wordt duidelijk wat het bedrijfsleven doet om de klimaatdoelen te bereiken, de zogeheten SDG’s (Sustainable Development Goals).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!