Wat weten gemeenteraadsleden over Fairtrade en andersom? Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart hebben we de wederzijdse kennis een beetje getest. Aan de hand van enkele vragen, zoals die in bijgaande kaders zijn te lezen.
De raadsleden scoren lang niet slecht. Op vraag 1, eigenlijk een strikvraag, wist slechts één raadslid het antwoord niet; de anderen gaven het voor de hand liggende antwoord: Fairtrade Gemeente. Het opsommen van de 6 criteria waaraan gemeenten moeten voldoen om zich Fairtrade Gemeente te mógen noemen, viel de raadsleden een stuk zwaarder. De meesten kwamen niet verder dan 2 criteria; 5 was de hoogste score. Dat Max Havelaar de koffie is die onlosmakelijk is verbonden met Fairtrade wist iedereen en ook het noemen van tenminste 3 fairtradewinkels leverde geen probleem op. Het aantal gemeenten in ons land dat zich officieel Fairtrade Gemeente mag noemen, werd door de meeste raadsleden te optimistisch ingeschat. Het meest genoemde aantal was 100. Het goede antwoord is 88; één raadslid noemde 85.
Al met al een mooie score van Michael Bunnik (CDA), Corine Kerkmans (PvdD), Jan de Koning (GBG), Sophie Heesen (PvdA), Tim Geluk-Van den Berg (GL), Theresia Uittenbroek (GoudaVitaal), Gert van den Brink (CU), Kevin de Jonge (VVD), Harold Hooglander (SGP), Evert Bobeldijk (D66) en Astrid van Eersel (Onafh).

Weinig

Vier vragen stelden we aan de vrijwilligers van de kerngroep Fairtrade Gouda (zie kader). Daaruit blijkt dat deze Gouwenaars over het algemeen maar heel weinig raadsleden kennen. Een aantal van 5 of 6 was wel zo’n beetje het gemiddelde met een uitschieter van 10. Een magere score voor een gemeenteraad met 35 leden. Dat zegt iets over de kennis van die Gouwenaars, maar het zegt ook wel iets over de (on)bekendheid van de raadsleden. Goudse politici mogen over het algemeen genomen wel iets meer aan de weg timmeren. Het is toch belangrijk dat burgers weten wie er in de gemeenteraad zitten.
Het noemen van wethouders (van de 5 die er in het college zitten) ging de Fairtrade vrijwilligers iets beter af: drie maal kwam men tot 5 wethouders, maar ook twee maal tot maar 2. Het aantal nu in de gemeenteraad zittende partijen werd veelal te laag ingeschat met 8 en 12; maar ook werd twee keer het juiste aantal van 14 genoemd. Het college in Gouda telt 5 wethouders. Dat aantal werd door de meerderheid genoemd, maar ook 4 en 3 kwamen voorbij.
Deze vrijwilligers deden mee: Ruud Lambregts, Jaap Warners, Harry Clemens, Marion Jellema, Ad Ooms, Leo Rosendahl en Gerard Schotanus.

Vragen voor Fairtrade vrijwilligers

1. Noem zoveel mogelijk raadsleden.
2. Noem zoveel mogelijk wethouders.
3. Hoeveel partijen kent de Goudse gemeenteraad?
4. Welke partijen vormen het college?

Vragen voor raadsleden

1. Hoe noem je een gemeente die Fairtrade in het vaandel heeft?
2. Noem de zes criteria voor Fairtrade.
3. Noem tenminste 3 fairtrade artikelen/producten.
4. Welke koffie is verbonden met Fairtrade?
5. Noem tenminste 3 fairtrade winkels/bedrijven/organisaties.
6. Hoeveel officiéle Fairtradegemeenten heeft ons land?

Zes criteria Fairtrade Gemeente

1. De lokale overheid kiest voor Fairtrade en richt lokale werkgroep op.
2. Lokale werkgroep (kernteam) stimuleert Fairtrade.
3. Winkels en horeca verkopen Fairtrade producten.
4. Scholen, bedrijven en organisaties gebruiken Fairtrade.
5. Kerngroep zorgt voor lokale (media)aandacht.
6. Nastreven van Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen).

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!