‘Ondernemers willen meer structuur bij aanpak duurzaamheidsdoelen’

Ondernemers in Gouda staan positief tegenover het bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelen, maar ze missen structuur en duidelijkheid in de aanpak. Het aanbrengen van meer structuur is de belangrijkste stage-opdracht voor Koen Overhorst (22) van de Haagse Hogeschool.
„Ik ben blij met mijn stageplaats bij Fairtrade Gouda, want die biedt mij kansen om vrij zelfstandig te werken aan mijn opdracht. Fairtrade heeft een mooie kijk op de maatschappij. Die sluit goed aan bij mijn studie Bestuurskunde. Ik kan ook goed gebruik maken van de netwerken van mijn stagebegeleiders bij Fairtrade, Ad Ooms en Fred van Ipenburg”, stelt Koen Overhorst tevreden vast.
Koen heeft de stageopdracht gekregen van Fairtrade Gouda. In februari is hij in Gouda aan de slag gegaan. Een van de eerste opdrachten was het begrijpelijk maken van de SDG’s (Sustainable Development Goals – Duurzame Ontwikkelings Doelen).
Koen: „Dat is heel veel vakjargon. Mijn opdracht is het om dat vakjargon te ‘vertalen’ . Ik moet het voor de ondernemers duidelijk en tastbaar maken. Daarom ben ik meteen begonnen om contacten te leggen met die ondernemers. Ik merk dat veel Goudse ondernemers willen bijdragen aan het bereiken van de SDG-doelen.”
Inmiddels heeft Koen contact met een groepje trainees, die ook zijn aangesteld door Fairtrade Gouda. „Er is een mooie samenwerking ontstaan tussen mij en die trainees. We treffen elkaar regelmatig in het Huis van de Stad. De opdracht is om voor elke sector in het Goudse MKB een handreiking te maken.”
Bij de uitwerking van de plannen kijkt Koen vooral naar het voorbeeld in Deventer. Daar is een Ondernemershuis opgericht, waar de verschillende sectoren van de MKB samenkomen. „Het zou mooi zijn als we zoiets ook in Gouda ook kunnen starten.”
De stage van Koen duurt in totaal 20 weken. Het is de vraag of dat voldoende is voor zo’n aanpak. Hij moet natuurlijk ook aan zijn opdracht denken. Deze stage levert de student aan de Haagse Hogeschool maar liefst 30 studiepunten op. Dat is best veel. In totaal moet hij dit (derde) jaar 60 studiepunten halen. In september volgt een tweede stage. In Gouda werkt hij 32 uur, verdeeld over vier dagen.
Voor Fairtrade Gouda moet hij straks een eindpresentatie doen. Het doel dat hij voor zijn Goudse opdrachtgever wil bereiken is het opzetten van een eigen netwerk op het gebied van Duurzaamheid. „Dan heeft Fairtrade iets tastbaars en heb ik mijn studiepunten.”

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!