Gouda moet in 2040 CO2-neutraal en aardgasvrij zijn. Die stip op de horizon zetten publiek en politieke partijen onlangs als stip op de horizon tijdens een druk bezocht verkiezingsdebat in de Garenspinnerij met duurzaamheid en Fairtrade als belangrijkste thema’s. Publiek en partijen willen daar ook actief aan meewerken.

Het debat werd georganiseerd door lokale organisaties Duurzaamheidsplatform Gouda (DPG), Energiecoöperatie Gouda (EcG), Fairtrade Gouda en Werkgroep Duurzaamheid Gouda. Elf kandidaat-raadsleden gingen met elkaar en met het publiek in debat.
Het thema ‘energietransitie’ maakte het meeste los. De politiek ziet dit als een urgente zaak maar ook als een grote opgave die vraagt om leiderschap van de gemeente. ,,De gemeente moet een actieve rol vervullen om burgers en bedrijven te helpen bij dit proces. Daarbij is veel aandacht nodig voor mensen die de energierekening niet kunnen betalen.”

De gemeente kan zelf het goede voorbeeld geven door duurzaam in te kopen en door het vormen van een Groenfonds om meer biodiversiteit en groen in de stad te krijgen. Alle partijen zien de energietransitie als noodzaak, maar over de manier waarop dit gebeurt, bestaan tussen de partijen wel verschillen. Het maakt dus uit op wie je stemt. Om Gouwenaars bij hun keuze te helpen, kan de kieswijzer worden geraadpleegd op www.energienetwerkgouda.nl/stemwijzer . Wie het debat wil terugkijken, kan dit doen via het Youtubekanaal van Gouwestad TV   Duurzaamheidsdebat gemeenteraadsverkiezingen 2022 Gouda

Fairtrade Gouda is tevreden over het aandeel in dit debat, zowel bij de organisatie ervan als bij de presentatie. Fairtrade-vrijwilliger Ad Ooms had meegewerkt aan het opstellen van stellingen en bij de leiding van het debat.
De prikkelende stellingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen (circulaire economie en Fairtrade), energietransitie en groen (klimaat, biodiversiteit) leverden interessante discussies èn mooie beloftes op.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!