“We zijn als gemeente actief bezig met duurzaamheid en daarbij willen wij zo veel mogelijk Gouwenaars inspireren.”
Enthousiaste woorden van Gouda’s burgemeester Milo Schoenmaker bij de opening van de Duurzaamheidsdag in het gebouw van het Coornhert Gymnasium. Hij sprak die woorden in een uitpuilende aula van de school. Gedurende de hele dag kwamen enkele honderden bezoekers langs om kennis te nemen van wat er in Gouda allemaal al gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Dat was in één van de vele kraampjes te zien: producten van de Natuurwinkel, Alle tuinen groen, wol uit het Groene Hart, de Omgevingsdienst Midden-Holland met de Energy Saving Box, De Ark Woongemeenschap, Woonwijzer winkel, Fairtrade Gouda, Wereldwinkel, IVN, Nivon en het duurzame bouwloket van de gemeente Gouda. Met tussendoor een biologische lunch en Fairtrade hapjes van Le Fanteur.
De burgemeester ging in op de vraag wat je als individu zelf kunt doen aan duurzaamheid. “Door maatregelen te nemen in je eigen huis”, gaf hij zelf als antwoord. “Want het is nodig dat we iets aan onze wereld gaan doen. “De invloed van de mens op de wereld is in de afgelopen 200 jaar groter geweest dan in de 200.000 jaar daarvoor.”
Ook jongeren kunnen wat doen. Zeker als zij zich laten inspireren door Gouda’s kinderburgemeester Romaissa Magouh, die samen met Schoenmaker de officiële opening verrichtte. “Ook kinderen krijgen te maken met het gebruik van de wereld. Daarbij geldt: jong geleerd, oud gedaan”, sprak zij.
Teun Bokhoven van het Duurzaamheids Platform Gouda wees, in vervolg op een boodschap van Marjan Minnesma van de landelijke organisatie Urgenda aan Gouda, op de grote urgentie van duurzaam beleid. “Er is wereldwijd een enorme urbanisatie gaande. Dat wordt ons grootste probleem. In het Akkoord van Parijs wordt dat onderkend. De grote uitdaging voor ons is: Hoe krijgen wij die boodschap van Parijs in Gouda?”
In enkele workshops werd ingegaan op de verschillende aspecten van duurzaamheid en wat de Gouwenaars daar zelf aan kunnen doen. Daarbij liet Harry Clemens van Fairtrade Gouda zich niet onbetuigd met zijn inspirerende boodschap over de invloed van klimaatverandering op mensen in Afrika en Azië, inclusief koffie –en peperboeren, die gelukkig ook al zelf bezig zijn om klimaatveranderingen tegen te gaan, gesteund door consumenten van Fairtrade producten.
Zo legde Harry Clemens de link met Fairtrade. Het was op deze 28e oktober tenslotte ook de start van de Fairtrade Week.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!