De coronacrisis raakt ons allemaal. Terwijl de kranten iedere dag melden hoe ernstig de situatie is in Nederland en Europa horen we eigenlijk relatief weinig over de enorme gevolgen in minder ontwikkelde landen in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Na twee decennia van vooruitgang in armoedebestrijding heeft de Wereldbank berekend dat circa 100 miljoen mensen de extreme armoede in worden gedreven. Extreme armoede betekent dat iemand moet zien te overleven van minder dan 1.90 dollar (= 1.60 euro) per dag. Dat is nog minder dan wat een kopje koffie take-away in Gouda kost. Door de crisis raakt het doel om de extreme armoede uit te bannen in 2030 uit zicht.
Fairtrade International reageert gealarmeerd. In het voorjaar heeft zij een noodfonds en een ‘weerbaarheidsfonds’ in het leven geroepen, het Fairtrade Producer Relief Fund en Fairtrade Resilience Fund. In mei heeft Fairtrade International zelf 3,1 miljoen euro gestort. Hiermee worden beschermingsmiddelen en voedsel verspreid via fairtrade producentenorganisaties, voorlichting gegeven, en in enkele gevallen loonbetalingen ondersteund. In eerste instantie zijn werkneemsters in de Afrikaanse bloemensector, katoen- en theeplukkers in India en Oost Afrika, specerijproducenten in Azië, cacao- bananen- en koffiecoöperaties in Afrika en Latijns Amerika geholpen. Helaas is het gestorte bedrag een druppel op een gloeiende plaat. Door steun van een aantal Europese overheden (Duitsland, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk – waar blijft Nederland?) en particuliere organisaties als Incofin is het fonds in november uitgebreid tot 15 miljoen euro en zullen ook economische versterkingsactiviteiten (zoals verbetering voedselproductie) worden gefinancierd.
Intussen zien we van een bedrijf als Douwe Egberts een heel andere reactie. Douwe Egberts is de laatste jaren diverse malen van eigenaar veranderd. De raad van commissarissen van JDE Peet’s, zoals het bedrijf nu heet, heeft op 18 november besloten om de nieuwe CEO Fabien Simon een bonus te geven van 10 miljoen euro! Terwijl koffieboeren worden onderbetaald en horecazaken dreigen om te vallen, strijkt de directeur van Douwe Egberts dit bedrag op.
Het zou toch veel beter zijn om de bonus in te zetten waar deze het meest nodig is: geef de bonus aan de boeren!
Het zou van echte betrokkenheid bij de kleine koffieboeren getuigen als DE dit bedrag zou inzetten waar die het meest nodig is – dus geef die bonus aan de boeren!

Harry Clemens

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!