In 2020 trad kerkelijk centrum De Veste aan de Ridder van Catsweg toe tot de zogeheten Groene Kerken: Dat zijn protestantse kerken in Gouda die vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid actief bezig zijn met duurzaamheid. Onderdeel daarvan is dat die kerken bij het schenken van koffie en thee gebruik maken van fairtrade producten. Een logisch gevolg is, dat De Veste nu ook officieel fairtrade deelnemer is geworden. Dat betekent dat het kerkelijk centrum onlangs de officiële sticker van Fairtradegemeente Gouda kreeg uitgereikt uit handen van Jaap Warners, voorzitter van de Stichting Fairtrade Gouda. Die sticker prijkt nu naast het bordje ‘Groene Kerken’ dat vorig jaar werd uitgereikt.
,,Daar zijn we best wel trots op”, aldus ouderling en kerkrentmeester Erwin Warschauer. ,,We zijn met de protestantse kerken in Gouda heel bewust met deze zaken bezig. Zoals duurzame energie, zonnepanelen en afvalscheiding. Daar hoort dus ook het gebruik van fairtrade producten bij.”
Erwin Warschauer maakt deel uit van het College van Kerkrentmeesters. Dit college heeft als taak zorg te dragen voor de materiële instandhouding van de kerkgebouwen. Daar hoort bij het onderhoud, maar ook het houden van collectes voor de inkomsten.
Vanwege corona kunnen er nog steeds geen grote diensten worden gehouden. ,,Maar ik heb goede hoop dat dit binnen afzienbare tijd weer mogelijk zal zijn”, stelt Erwin Warschauer optimistisch.
Inmiddels wordt achter de schermen gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Warschauer: ,,Onderdeel daarvan zal zijn, dat we fairtrade verder willen uitdragen. Om op die manier het rentmeesterschap meer zichtbaar te maken.”

Fotobijschrift: Erwin Warschauer toont enkele fairtrade producten. Links van hem het bordje Groene Kerken; rechts de sticker van fairtrade.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!