Evelien ten Cate stond in 2011 als ambtenaar aan de wieg van Fairtrade Gemeente Gouda. Nu, acht jaar later, kan zij tevreden vaststellen dat Fairtrade Gouda van voldragen baby is uitgegroeid tot een stevige jongeling. Fairtrade Gouda staat als een huis. Een paar weken geleden kon zij dan ook met een gerust hart afscheid nemen van de inmiddels volledig uit vrijwilligers bestaande organisatie.
“Ik werkte destijds op de afdeling Fysieke Leefomgeving bij de gemeente Gouda. We zaten toen nog in het stadskantoor aan de Agnietenstraat. De gemeenteraad nam een motie aan om Gouda uit te roepen tot Millenniumgemeente. Ambtelijk wisten we wat dat betekende: de millenniumdoelen lagen voor een belangrijk deel op het terrein van de duurzaamheid en eerlijke verdeling. Dat lag toen eigenlijk al op mijn bordje. Onze afdeling heeft daar in samenspraak met de bestuurder een vervolg aan gegeven.”
De gemeenteraad wilde dat Gouda fairtradegemeente werd. We gingen op zoek naar een voorzitter en zo kwamen we al snel uit bij oud-wethouder Jaap Warners.” Laatstgenoemde is nog altijd voorzitter en hij sprak bij het afscheid van Fairtrade vriendelijke woorden aan het adres van Evelien ten Cate.
“Als beleidsambtenaar volgde ik de ontwikkelingen op dit gebied in de samenleving. Naast de Wereldwinkel waren hier meer organisaties op dit terrein bezig. Ook waren er veel geloofsgemeenschappen die zich het lot van de wereld aantrokken. Dat duidt op een grote betrokkenheid van de burgers bij wat er in de wereld gebeurt.”
Een van de millenniumdoelen was eerlijke handel. Landelijk bestond Max Havelaar als organisatie en in Gouda was o.a. de Wereldwinkel daar mee bezig. Een brug met Ruud Lambregts van de Wereldwinkel en andere Goudse vrijwilligersorganisaties was snel geslagen. Evelien sloot zich aan bij een uit vrijwilligers bestaande werkgroep die bezig was om van Gouda een fairtradegemeente te maken. In die werkgroep zaten Rijk Scheer (ecokids), Ruud Lambregts (Wereldwinkel), Gerard Schotanus (ChristenUnie) en Harry Clemens (ontwikkelingssamenwerking).
“Op initiatief van de ChristenUnie had de toenmalige coalitie in 2011 het voornemen om Fairtrade gemeente te worden opgenomen in het collegeakkoord. Dat is gelukt in november 2011. Kort daarop is ook de Stichting Fairtradegemeente Gouda opgericht.”
Gouda voldeed aan de landelijke criteria om Fairtradegemeente te mogen worden. Dat gebeurde in november 2011 officieel, onder verantwoordelijkheid toen van wethouder Wendy Ruwhof. Fairtrade Gouda ontving een activiteitenbudget van 5000 euro. Na enige tijd werd Fairtrade organisatorisch losgekoppeld van de gemeente. De stichting kreeg een eigen dagelijks bestuur en voor de uitvoering van de activiteiten werd een werkgroep gevormd die bestond uit vertegenwoordigers van uiteenlopende maatschappelijke organisaties, zoals welzijnsorganisaties, onderwijs, kerken, gemeenteraad, media, winkels en bedrijven. Evelien ten Cate bleef vanuit de gemeente de contactpersoon, die jaarlijks het college adviseerde over het beschikbaar stellen van een activiteitenbudget.
“In de loop der jaren heb ik Fairtrade zien groeien in Gouda. Die werkgroep is zeer actief en er wordt heel wat bereikt. Mooie momenten vond ik persoonlijk het uitroepen van de Carrousel als eerste fairtradeschool en het Groenendaalkwartier als eerste fairtradestraat. Zelf kom ik heel graag in die straat met al die leuke winkeltjes.”
Fairtrade speelt een belangrijke rol in haar privé leven. Net als biologische producten en streekproducten en kleding. “Ik ben daar al jarenlang heel bewust mee bezig. Door fairtadeproducten als koffie en thee te gebruiken en duurzaam te leven. Sinds mijn 15e eet ik al geen vlees meer.” Bij haar eigen gemeente wordt haar dat één keer in de week gemakkelijker gemaakt, want dan is het in het bedrijfsrestaurant een vleesloze dag. Ook met koffie en thee geeft de gemeente het goede Fairtrade voorbeeld.
Na haar vertrek van het werkterrein milieu en duurzaamheid werd de energietransitie haar nieuwe werkterrein. Zij is trekker van het proces om te komen tot een transitievisie warmte. “Heel Gouda moet van het aardgas af. Dat gaan we stap voor stap doen. De gemeenteraad moet daarvoor een tijdpad vaststellen. Eerst gaan we met de hele stad in gesprek, per wijk met zogeheten stakeholders en gewone bewoners.”
En Fairtrade? “Ik heb er alle vertrouwen in dat dit helemaal goed blijft gaan. Uiteindelijk moeten we een punt bereiken waarop al die inspanningen niet meer nodig zijn.”

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!