Fairtrade Gouda zoekt mogelijkheden om blijk te geven van haar solidariteit met boeren en producenten in ontwikkelingslanden en met winkeliers in Gouda die Fairtrade producten verkopen en deelnemer zijn aan Fairtrade Gouda.
Het coronavirus treft velen, zeker ook de Fairtrade-deelnemers in Gouda. Dat zijn kleine ondernemers voor wie het nu al vaak een flinke klus is om de vaste lasten (huur en personeel) te kunnen opbrengen. Gaan mensen wellicht meer online winkelen waardoor die kleine winkels extra worden getroffen?
“Wat de gevolgen zullen zijn, kunnen we onmogelijk nu al stellen”, aldus Fairtrade-secretaris Harry Clemens. “De crisis is een aanslag op de handelsketens. Via mijn werk (voor ontwikkelingsorganisatie Hivos) en familie weet ik dat corona nu om zich heen grijpt in de continenten van het zuiden: Zuid Oost Azië en Latijns Amerika; ook mijn familie in Colombia en Costa Rica moet thuis blijven. Het begint nu ook in Afrika. En je moet echt niet denken aan een stevige uitbraak daar. De risico’s zijn haast niet te overzien.”
In genoemde gebieden wonen boeren en producenten die mede afhankelijk zijn van eerlijke handel en eerlijke prijzen, zaken waar Fairtrade zich sterk voor maakt. Harry Clemens zou graag zien dat Fairtrade Gouda op enigerlei wijze solidariteit toont met die boeren en producenten.
Onlangs verscheen in de Goudse Post een (tweemaandelijkse) pagina van en over Fairtrade Gouda. Daarin werd nog nauwelijks stilgestaan bij de corona-crisis, simpelweg omdat op het moment van schrijven van die pagina er nog nauwelijks sprake was van een corona-crisis.
Harry Clemens: “Dat kan vreemd overkomen. Daarom moeten we onze solidariteit op andere manieren tonen. We hebben als Fairtrade Gouda best wel ambitieuze plannen voor dit jaar. We denken dat we die plannen moeten bijstellen. We zoeken nog naar wegen om dat te doen.”
Wat Fairtrade Gouda al wel heeft gedaan is een mailtje sturen naar enkele deelnemers als morele ondersteuning en om erachter te komen wat nu al de gevolgen zijn van de corona crisis voor deze Fairtrade deelnemers. Dat is goed ontvangen door enkele ondernemers in het Groenendaalkwartier, zoals Birgit Fijen (zie foto) van het vegetarische Lunchcafé curcuma. “Deze steun is hartverwarmend. We moeten proberen elkaar te helpen, bijvoorbeeld door de verkoop van cadeaubonnen. Dan hebben we nog enige inkomsten en de consument heeft later wat extra te besteden. Mijn zaak is nu helaas dicht. Ik ontvang veel steun van collega ondernemers en mijn vaste gasten.”
Op 9 mei is het Landelijke Fairtradedag. In Gouda waren Fairtrade Gouda en ondernemers bezig om plannen voor te bereiden. Dat is allemaal op losse schroeven komen te staan. “Iedereen zal begrijpen dat het lastig is inspiratie te vinden voor de landelijke Fairtradedag, maar ik blijf positief”, aldus Birgit Fijen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!