In het Groene Hart is niet alleen Gouda een Fairtrade gemeente. Ook Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en de Krimpenerwaard mogen zich erop beroepen dat zij die eervolle titel voeren. Gouda was koploper en behaalde de titel in 2011, Waddinxveen volgde in 2015, Bodegraven-Reeuwijk in 2017 en Krimpenerwaard in 2018.
Zowel wat de totale oppervlakte als het inwonertal betreft gaat het om een groot gebied. De vier gemeenten samen tellen bijna 190.000 inwoners. In Gouda en Waddinxveen gaat het om concentratie van die inwoners in een tamelijk klein deel van het Groene Hart. Bodegraven-Reeuwijk is uitgestrekter met de kernen Driebruggen, Waarder en Nieuwerbrug aan den Rijn. En Krimpenerwaard telt maar liefst elf kernen: Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Gouderak, Haastrecht, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven, Stolwijk en Vlist.
De afgelopen twee jaar hebben de vier Fairtrade kernteams uit het Groene Hart met elkaar een overlegstructuur opgebouwd. In eerste instantie gaat het daarbij om ervaringen uit te wisselen en daarvan te leren, en zeker ook om elkaar te inspireren. Zo is er in Gouda al heel wat kennis opgebouwd over Fairtrade in het onderwijs en hoe dat concreet aan te pakken. De wereldreis voor basisscholen is op dat terrein een heel effectieve methode gebleken. Met de buurgemeenten is die kennis gedeeld en zo kijkt het kernteam Bodegraven-Reeuwijk wat er daarvan in zijn gemeente bruikbaar is.
Ander voorbeeld zijn de optredens van de toneelgroep Maskerade uit Waddinxveen, die ook twee maal succesvol in Gouda optrad met een voorstelling over kinderarbeid en daarna over Max Havelaar. Daarvan is nu ook een korte film gemaakt, die ook weer elders in het Groene Hart gebruikt gaat worden, in aangepaste vorm.
Op initiatief van Bodegraven-Reeuwijk wordt een plan ontwikkeld voor een regionaal symposium dat in de loop van 2020 moet gaan plaatsvinden. Dat kan alleen slagen als er nauw wordt samengewerkt met de gemeentelijke organisaties.
Doelen van dit symposium zijn:
– Kennisuitwisseling en debat over het begrip Fairtrade in haar samenhang met de Sustainable Development Goals (de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die door de VN zijn vastgesteld) en duurzaamheid.
– Nieuwe strategieën ontwikkelen om lokaal het bewustzijn te vergroten bij consumenten, bedrijven en de gemeente over nut en noodzaak van Fairtrade.
– Het versterken van de organisatie door een breder draagvlak van de Fairtrade organisaties in het Groene Hart.

Gehoopt wordt dat ook de gemeente Zuidplas zich over enige tijd Fairtrade Gemeente zal mogen noemen en zal aansluiten bij de regionale activiteiten. Dan kunnen er nóg grotere afstanden door ons prachtige Groene Hart worden afgelegd waarin je steeds de fraaie oranje borden (met witte en zwarte letters) tegenkomt bij de gemeentegrenzen. En kan ook het plan om op een mooie voorjaarsdag een Fairtrade fietstocht of zelfs puzzeltocht door het Groene Hart te organiseren – met onderweg diverse rustpunten met fairtrade versnaperingen – worden gerealiseerd. Heel het Groene Hart Fairtrade komt dan steeds beter in beeld.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!