Vóór de raadsverkiezingen van maart vroegen wij de politieke partijen om hun standpunt over Fairtrade. Daar kwam uit dat alle partijen veel waardering hebben voor de Stichting Fairtrade Gouda en dat zij willen dat Gouda zeker de komende vier jaar Fairtrade gemeente blijft. Dan wekt het wel enige verbazing dat daarvan niks is terug te vinden in het bestuursakkoord, dat de in het college zittende partijen na die verkiezingen hebben gesloten.
Een gemeentelijk woordvoerder zegt daar het volgende over: “Het klopt dat dit college Fairtrade niet bij name heeft genoemd in het coalitieakkoord. Er zijn keuzes gemaakt en dat er zaken niet zijn genoemd in dat akkoord wil niet zeggen dat er geen aandacht voor is. Fairtrade is inmiddels een vast beleidsonderdeel.”
Toch constateerden wij van Fairtrade Gouda ook dat op de gemeentelijke website niets is te vinden over Fairtrade. Ooki daarvoor heeft de gemeentelijk woordvoerder een verklaring: “Dit is al een aantal jaren het geval, omdat gemeentes in heel Nederland hun webbeleid hebben aangepast; ze worden beperkt tot kerntaken en –producten.”
De woordvoerder wijst er op, dat Fairtrade wel degelijk aandacht krijgt op de website ‘Maak Gouda Duurzaam’. Daar is de Stichting Fairtrade Gouda bij betrokken en heeft daar een eigen pagina. Zie www.maakgoudaduurzaam.nl/doeners/fairtrade-gemeente-gouda Ook krijgt fairtrade aandacht in de onlangs geactualiseerde gemeentegids. Zie www.gouda.nl/bestuurenorganisatie (pag.10).
Tenslotte wijst de gemeente op de zogeheten komborden, die overal bij de hoofdontsluitingswegen staan. Momenteel worden die vervangen en verbeterd, zoals die aan de Rotterdamseweg. Op al die borden staat vermeld dat Gouda fairtradegemeente is.
Ook schenkt de gemeente in het eigen stadskantoor fairtrade koffie en thee en serveert ze Fairtrade producten.
Kortom, de gemeente Gouda laat weldegelijk merken dat zij Fairtrade is, niet alleen in woorden maar ook in daden.

Foto: Het nieuwe bord langs de Rotterdamseweg. Foto Lucas A Nijenhuis

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!