Wat doet de gemeente Gouda aan duurzaamheid? Wij legden wethouder Hilde Niezen enkele vragen voor.

Wat houdt het duurzaamheidsbeleid van de gemeente in?
De gemeente voert in de stad duurzaamheidsbeleid uit op diverse thema’s, volgens een uitvoeringsprogramma.

Op welke wijze wordt voedsel in het Huis van de Stad en andere overheidsinstellingen verduurzaamd?
Onze koffie en thee hebben een fairtrade keurmerk. Veel producten in ons bedrijfsrestaurant zijn ook fairtrade (onder meer het broodbeleg) en we krijgen van steeds meer producten een biologische variant. Sinds ruim een jaar hebben we ook Meatless Monday (Vleesloze Maandag); alle producten op maandag zijn zónder vlees of vis. Het was even wennen maar het is nu een succes bij de medewerkers.

Op welke wijze worden initiatieven van bedrijven en burgers op dit terrein ondersteund?
Bedrijven en inwoners kunnen altijd bij ons terecht met vragen. Sommige initiatieven dienen de hele stad en dan past het wanneer de gemeente ook een bijdrage levert. Het Gouds Sustainable Food Event is daar een voorbeeld van.

Als mensen het hebben over duurzaamheid lijkt het steeds meer te gaan om (alleen) het milieu (klimaat en energie), terwijl het toch ook gaat om de mensen: eerlijke prijzen, leefbaar loon, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. Hoe denkt de gemeente ervoor te kunnen zorgen dat de P van People (de mensen) niet vergeten wordt in het duurzaamheidsbeleid?
Gouda heeft in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid het sociale duurzaamheidsaspect (de ‘People-component van triple-P’) verwerkt. Het opnemen van eisen op gebied van ‘social return’ is hier een element van.

Wat kan volgens de wethouder de rol van Fairtrade Gouda zijn op het gebied van duurzaamheid?
Faitrade Gouda levert een mooie bijdrage aan een duurzame samenleving in Gouda. Sinds Gouda de titel Fairtrade Gemeente draagt zijn er steeds meer ondernemers, kerken en scholen bijgekomen die die waarde uitdragen. Fairtrade is voor een groot deel een menselijke waarde. Een samenleving waar de menselijke waarden een grote rol spelen is een duurzame samenleving.

In de ambtelijke organisatie van de gemeente Gouda is al enige jaren een Kernteam Duurzaamheid’ actief. Dit kernteam zoekt voortdurend naar kansen om de werkprocessen en activiteiten in het Huis van de Stad op meer duurzame wijze uit te voeren. We scheiden ons afval, werken aan zeer duurzaam meubilair (‘cradle-to-cradle’ , dus 100% herbruikbaar), pakken voor dienstvervoer bij voorkeur de fiets of de trein, en de mensen van Stadstoezicht rijden bijvoorbeeld op elektrische scooters. En we staan altijd open voor suggesties om te vernieuwen!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!