Gouda was in november 2021 tien jaar Fairtrade gemeente. Die eervolle titel werd sinds 2011 elke twee jaar verlengd, doordat steeds aan de criteria werd voldaan, geformuleerd en gecontroleerd door de landelijke Stichting Fairtrade Gemeente Nederland (zie kader).
Het bestuur en team van Fairtrade Gouda hebben besloten om aan de viering van dit tweede lustrum aandacht te geven op verschillende momenten in 2022. Dat heeft onder andere te maken met de corona-beperkingen en daarnaast ook met het streven beter aan te sluiten bij de activiteiten in het kader van Gouda 750. Zo zal Fairtrade een actieve rol spelen in de organisatie van het voor het weekeinde van 21 en 22 mei op GoudAsfalt geplande Festival ‘Gouda maakt de toekomst’, waarin duurzaamheid centraal zal staan. Daarbij wordt in de Werkgroep Duurzaamheid Gouda samengewerkt met een aantal Goudse organisaties en initiatieven. Inmiddels is ook de toezegging voor subsidie vanuit het Fonds Gouda 750 ontvangen.
Verder staat een filmproductie op de rol, samen met Filmclub Het Toverlint. Daarin wordt het thema Eerlijke Handel in Gouds historisch perspectief gezet en zullen bekende personen uit de Goudse geschiedenis, zoals De Houtman, Erasmus en Dr. Büchner, een rol spelen. Het streven is de film in première te laten gaan in hetzelfde weekeinde van 21 en 22 mei.
De bedoeling is om al eind januari een symposium over de actuele situatie rond Fairtrade te organiseren. Wat is er bereikt in die tien jaar en wat zijn de toekomstperspectieven? Het symposium wordt samen met de andere Fairtrade gemeenten in de Groene Hart-regio georganiseerd. Het symposium vindt plaats in het Huis van de Stad. Mochten de corona maatregelen nog van kracht zijn, dan wordt uitgeweken naar een online bijeenkomst.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!