Gouda is voorzichtig op weg om een eerlijkere en duurzamere stad te worden. Het gemeentebestuur probeert aan te sluiten bij de mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen, de Sustainable Development Goals – de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.
In Nederland heeft de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) een soort handleiding geschreven voor gemeenten om te helpen bij het nastreven van die ontwikkelingsdoelen.
Manuel Gast heeft zich de afgelopen maanden verdiept in dit onderwerp tijdens zijn stage bij Fairtrade Gouda. Hij had daarbij de opdracht om voor de gemeente Gouda, bedrijfsleven en betrokken burgers een stappenplan te maken om de 17 ontwikkelingsdoelen in 2030 te bereiken. Zijn voorzichtige conclusie in dit stappenplan: Gouda is goed op weg.
,,Gouda mag zich nog geen SDG-gemeente noemen, maar de stad is bezig om de doelen onderwerp van beleid te maken in de stedelijke toekomstvisie.’’

Het stappenplan van Manuel Gast richt zich op drie groepen:
1) het gemeentebestuur en de politiek
2) bedrijven en organisaties.
3) burgers en het maatschappelijk middenveld

Het plan geeft stapsgewijs aan hoe deze groepen erbij worden betrokken en welke rol zij kunnen gaan spelen. De gemeente heeft al enkele belangrijke stappen gezet als het gaat om duurzame ontwikkelingsdoelen. Zo is Gouda al 10 jaar Fairtrade gemeente. Speciale vermelding daarbij verdient het feit, dat Gouda als eerste gemeente in ons land een Fairtradestraat heeft, het Groenendaalkwartier.
In de eigen Toekomstvisie noemt de gemeente enkele duurzaamheidsdoelen. In het eigen gemeentehuis is de gemeente bezig om het hele catering assortiment te verduurzamen. Inmiddels zijn in de stad meerdere organisaties en bedrijven actief bezig. Er is een speciaal duurzaamheidsplatform opgericht: Maak Gouda Duurzaam. Via de Groene Kerken wil men kerkgemeenschappen verduurzamen.

Terughoudend

Het bedrijfsleven stelt zich nog wat terughoudend op, zo constateert Manuel Gast in zijn stappenplan. Dat maakt hij op uit interviews die hij heeft gehad met enkele sleutelfiguren. Volgens enkele ondernemers zijn de SDG-doelstellingen ‘te groots en abstract geformuleeerd voor het midden –en kleinbedrijf (MKB). Volgens Rob van Willigen van ABN/AMRO zijn MKB en kleinere bedrijven minder bezig met die SDG-doelstellingen. En woordvoerder Teun Bokhoven van het DuurzaamheidsPlatform stelt wat cynisch: ,,Grote bedrijven laten graag zien wat ze allemaal goed doen bij de SDG-doelstellingen, maar als puntje bij paaltje komt, blijkt er weinig echt gedaan te zijn en lijkt het meer een publiciteitsstunt te zijn.’’
Toch blijkt uit de interviews dat ondernemers wel bereid zijn om zich meer te gaan inzetten voor Gouda als SDG gemeente en ook willen meedenken over de aanpak. Hier valt dus nog wel wat te winnen voor de duurzaamheidsadepten.
Een belangrijke stap is te kijken waar burgers aansluiting kunnen vinden bij de duurzame ontwikkelingsdoelen. Aansluiting kan worden gevonden bij acties, platforms en goede doelen. Genoemd worden: Gouda bruist, Maak Gouda Duurzaam, Lokale Fairtradegroep, Extinction Rebellion, Milieudefensie en Wakker Dier.

Stage

Manuel Gast is via vrijwilliger Fred Ipenburg bij Fairtrade Gouda terechtgekomen. Manuel studeert bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool. Hij is 20 jaar en woont in Gouda. ,,Voor ik aan mijn stage begon, wist ik weinig van SDG en Fairtrade. Nu weet ik er iets meer van en denk ik via mijn stappenplan van nut te kunnen zijn voor de gemeente en betrokkenen.”
Hij denkt dat zijn bijdrage de gemeente wel wat kan opleveren. Zijn stappenplan wijst de weg naar samenwerking tussen burgers, bedrijven en lokale overheid. ,,Het moet een onderdeel worden van lokaal beleid.”

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!