De zogeheten Groene Kerken in Nederland zijn goed op weg met verduurzaming. Ze doen dit vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben. De organisaties Kerk in Actie en Tear sloegen in 2011 de handen ineen en later voegde de Maatschappij van Welstand zich daarbij. Gedrieën proberen ze kerkgangers bewust te maken van de noodzaak om zorgvuldig met onze samenleving om te gaan.
In Gouda hebben in de loop der jaren diverse kerken zich hierbij aangesloten. Dat zijn De Lichtwijzer aan de Hoge Gouwe 141, de Westerkerk aan de Eerste E.J.Potgieterstraat 37, de Sint-Jan aan Achter de Kerk, de Ontmoetingskerk aan de Dunantsingel 314, de Federatie Gouda aan de Tweede Kade 36, de St.Joostkapel van de Lutherse gemeente aan de Lage Gouwe, de Oostpoort aan de Aderpolderweg 19, de Pinkstergemeente Morgenstond Gouden Aar aan de Lage Gouwe 204 en sinds kort De Veste aan de Ridder van Catsweg 300.
Laatstgenoemde wijkgemeente is ook bewust bezig met Fairtrade en duurzaamheid. ,, Denk daarbij aan praktische dingen als isolatie van het gebouw, afvalscheiding en verbetering van de verwarming”, somt Nienke van Pijpen enkele voorbeelden van duurzaamheid op.
Zij is diaken en vroeg samen met ouderling Arie-Jan Broere in de Kerkenraad aandacht voor duurzaamheid. ,,Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden ontvang je van Kerk in Actie de titel Groene Kerk.” Daarbij kreeg De Veste een speciaal bordje dat aan de gevel bij de ingang is opgehangen.
Natuurlijk heeft De Veste momenteel te maken met de beperkingen van corona. De grote zaal biedt onder normale omstandigheden ruimte aan 200 mensen. Dat mogen er volgens de nieuwe richtlijnen maar 30 zijn. Maar dat weerhoudt de wijkgemeente er niet van om allerlei initiatieven te nemen.
Zo is de wijkgemeente ook goed bezig met bewustwording. Met dit jaar als jaarthema de ‘zeven werken van barmhartigheid’ uit het Bijbelboek Mattheus en daaraan toegevoegd het achtste werk van Paus Franciscus: zorg voor de schepping. ,, Zo hadden we tijdens een kerkdienst een omgekeerde collecte. Daarbij halen de kerkgangers een briefje uit de collectebus, waarop een opdracht staat. Zoals: gebruik een week geen auto, eet een week geen vlees of gebruik de wasdroger een weeklang niet. De kerkgangers zijn erg enthousiast over deze actie.”
Ook organiseerde de wijkgemeente een speciale avond met Hermien Buis van de organisatie KouweKleren over duurzame kleding (zie de Fairtrade pagina in de Goudse Post van 23 september). Nienke van Pijpen: ,,We vinden het belangrijk dat gemeenteleden zich realiseren dat je met kleine, alledaagse dingen al een bijdrage kunt leveren aan een beter milieu.”
Daarnaast heeft De Veste aandacht voor Fairtrade. ,,We schenken Fairtrade koffie en thee en ook een speciale avondmaalwijn. ,,We gebruiken Fairtrade en biologische producten een beetje door elkaar heen. Ik vind dat we goed bezig zijn.”

Fotobijschrift:

Foto 3: Nienke van Pijpen en Arie-Jan Broere laten vol trots het bordje GroeneKerken zien.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!