Stichting Fairtrade Gouda viert aan het einde van dit jaar haar tienjarig bestaan. Bijna al die jaren heeft deze vrijwilligersorganisatie te maken gehad met wethouder Hilde Niezen (GroenLinks). Toen zij in 2014 de portefeuille overnam van Wendy Ruwhof kreeg Hilde Niezen automatisch te maken met Fairtrade Gouda. Dat betekende jaarlijks overleg over de hoogte van de gemeentelijke subsidie en zo af en toe een optreden bij een activiteit van Fairtrade, zoals de onthulling van een bord of het startsein geven voor de jaarlijkse Wereldreis voor scholieren.
Ze deed al die dingen graag, want ze draagt Fairtrade een warm hart toe. ,,Niet alleen omdat het onderwerp nu eenmaal in mijn portefeuille zit, maar omdat ik het een goede zaak vind dat we proberen eerlijk te delen met mensen die het minder hebben. Streven naar eerlijke handel laat zien dat je in deze wereld niet alleen met jezelf bezig bent. Dat is voor mij de meerwaarde van Fairtrade.”
Al die jaren kon de stichting rekenen op steun van de gemeente. Die steun was nodig om de titel Fairtradegemeente Gouda verlengd te krijgen. Het is één van de zes criteria waaraan steeds moet worden voldaan. Daarnaast moet er een actieve plaatselijke werkgroep zijn, moeten voldoende winkels fairtrade verkopen, moeten voldoende bedrijven en organisaties fairtrade ondersteunen, is het zaak om veel media-aandacht te krijgen, behoren maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid hoog in het vaandel te staan en, last but not least, is blijvende steun van het gemeentebestuur nodig.
Aan het eind van het jaar krijgt Gouda te horen of de titel verlengd mag worden. Dat moment valt ongeveer samen met het afscheid van Hilde Niezen. Vanaf 8 december zal zij haar taken overdragen aan Michel Klijmij-Van der Laan, die haar opvolgt als wethouder. Hilde Niezen legt voortijdig haar functie neer. Voortijdig, want haar wethouderschap loopt officieel door tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.

Rioned

Ze wilde na deze raadsperiode toch al stoppen, maar toen zich een hele mooie kans voordeed op een andere baan, besloot zij eerder te stoppen. Die mooie andere baan is directeur van de Stichting Rioned, de landelijke koepelorganisatie voor waterbeheer. Deze organisatie zorgt voor de goede zorg voor afvalwater, hemelwater en grondwater in steden en dorpen.
Hilde Niezen heeft de problematiek bodemdaling, verzakking van infrastructuur en aantasting van funderingen landelijk weten te agenderen. Ze heeft daarmee ruime ervaring met de wisselwerking tussen kennisontwikkeling en belangenbehartiging. Als een van de waterwoordvoerders van de VNG heeft ze een stevig netwerk opgebouwd binnen de wereld van water en klimaatadaptatie. Onderwerpen waarop Stichting RIONED, de landelijke koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer, veel te brengen heeft.
Al deze kennis heeft de vertrekkend wethouder opgedaan tijdens de acht jaar waarin zij de stad mede heeft bestuurd. ,,De aanpak van de bodemdaling van de binnenstad vind ik een van de boeiendste onderdelen van mijn portefeuille. Het is veelomvattend. Ik had te maken met veel verschillende specialisten. Daar heb ik veel van geleerd. We zitten in Gouda nu in de uitvoeringsfase.”

Autoluw

Andere onderdelen van haar portefeuille zijn zaken als waterbeheer, het verkeerscirculatieplan, de energietransitie en de groenaanpak. ,,Vooral de uitvoering van het verkeersplan is een heel gedoe”, verzucht Hilde Niezen. ,,De bewoners hebben daar uitgebreid over mee kunnen praten. Het is een ambitieus plan. De binnenstad moet zo autoluw mogelijk worden. De auto moet van alle grachten verdwijnen. Bewoners mogen aan de randen van de binnenstad parkeren, bezoekers daarbuiten. Dat gaat niet zonder slag of stoot, want nu al zijn er meer parkeervergunningen dan parkeerplaatsen.”
Veel voldoening vond Hilde Niezen in de plannen voor meer groen in de stad. Zoals de aanpak van plekken als de Houtmansgracht, Korte Akkeren en de Raambuurt. ,,Bewoners kunnen ook meedoen. We hebben de actie ‘groen moet je doen’. In te veel tuinen is het groen vervangen door tegels en stenen. Dat moet anders. De gemeente stimuleert bewoners om hun tuin weer groener te maken.”
Hilde Niezen woont sinds 1995 in Gouda. Ze weet nog niet waar ze na haar vertrek uit het gemeentebestuur gaat wonen. Dat heeft te maken met haar gezinssituatie. Ze heeft drie volwassen kinderen. Ze is gescheiden van haar man en heeft nu al negen jaar een latrelatie met een vrouw. Die woont in Driebergen. De Stichting Rioned is gevestigd in Ede, dus een verhuizing naar Driebergen lijkt logisch.

Wereldwinkel

Zo ver is het nog niet. ,,Ik wil eerst mijn wethouderschap op een mooie manier afsluiten. Op 8 december is het afscheid van de raad. Maar pas nadat een belangrijk stuk besluitvorming heeft plaatsgevonden. ,, We behandelen die avond een voorstel om de eerste stappen te zetten op het gebied van de energietransitie. Dat is dan mijn laatste officiële daad als wethouder.”
Voor dit interview mocht Hilde Niezen een plek in Gouda noemen waar ze het liefst gefotografeerd wilde worden. Dat werd de Wereldwinkel in de Lange Groenendaal.
,,Dat vind ik een erg leuke winkel omdat die eigenlijk symbool staat voor wat Fairtrade is. En dat dan in een straat die Fairtrade en duurzaamheid ademt. Dat leek me wel mooi.”

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!