Daar heeft Fairtrade Gouda in 2016 veel tijd aan besteed, onder andere via contacten met veel van onze deelnemers: de winkels, bedrijven, horeca, organisaties als kerken, scholen en andere instellingen in onze stad, die allemaal op een of andere manier met fairtrade bezig zijn. Sommige laten dat heel goed zien, bij andere is er zeker ruimte voor verbetering. De activiteiten die Fairtrade Gouda door het jaar heen organiseert, bieden deelnemers ook een podium om zich te profileren.

Zo was er in mei weer de jaarlijkse wandeling door historisch Gouda, ter gelegenheid van Wereld Fairtrade dag. Dit maal stond die in het teken van ‘wereldburger’ Erasmus, die in Gouda zijn sporen heeft nagelaten. En die 500 jaar geleden al opkwam voor gelijkheid en rechtvaardigheid. De wandeling was gelardeerd met bezoekjes aan verschillende fairtrade deelnemers, die vertelden over hun passie en de bezoekers lieten proeven van hun producten.

Een markant onderdeel van de activiteiten was ook dit jaar weer de wereldreis, zelfs in tweevoud uitgevoerd. De eerste – voor de groepen 7 en 8 van de basisschool- was in april en stond in het teken van chocolade en cacao. Fairtrade Gouda werkte hiervoor samen met de Bibliotheek (Chocoladefabriek) en het Streekarchief, naast – als altijd- de Brede School en een aantal winkels, zoals Puur, banketbakker van Dijk, banketbakker Van den Berg en Simon Levelt. De tweede reis was eind oktober/begin november , samenvallend met de Fairtrade week én ons lustrum. Deze reis was bestemd voor de leerlingen van groep 6. Met deze wereldreizen bereikt Fairtrade Gouda honderden leerlingen van het basisonderwijs, die op speelse en uitdagende wijze in aanraking worden gebracht met thema’s als eerlijke handel en de ongelijkheid in de wereld, die zich laat zien in kinderarbeid. De kinderen worden in de lessen op school voorbereid en gaan op onderzoek uit, begeleid door ouders, leerkrachten en vrijwilligers van Fairtrade Gouda.

Lustrumdag

Hoogtepunt van het jaar was de viering van het eerste lustrum: Gouda was begin november vijf jaar Fairtrade gemeente. De feestelijkheden vielen samen met de landelijke Fairtrade week, die doorgaans veel publiciteit meebrengt. In Gouda gingen we van start met een speciale dag in het Filmhuis. De speciale promofilm – gemaakt door Hermen Buurman, in opdracht van Fairtrade Gouda – ging daar in première. Er werd gesproken door stichtingsvoorzitter Jaap Warners en wethouder Hilde Niezen, die beiden het belang benadrukten van Fairtrade als middel om te laten zien hoe je als gemeente ook buiten je grenzen kunt kijken en kunt bijdragen aan een betere wereld. Vervolgens was er een inleiding door Jochum Veerman van Max Havelaar (en de landelijke Fairtrade gemeente-campagne) over de actuele situatie van Fairtrade, gevolgd door een geanimeerde discussie. Na een gezamenlijke lunch was er gelegenheid om naar de lange film ‘Tony’ te kijken, die het verhaal vertelt van de ontwikkeling van de eerlijke Tony’s Chocolonely chocolade.

Verschillende Fairtrade deelnemers sponsorden deze dag, zoals de Natuurwinkel, Sligro en banketbakkers Herfst, Van den Berg en Van Dijk: de laatste had voor prachtige gebakjes gezorgd met ons Fairtrade logo erop.

Ook succesvol was het eveneens traditionele Fairtrade diner, georganiseerd in samenwerking met de Wereldwinkel, dit maal voorafgaand aan de Fairtrade week. De voortreffelijke maaltijd werd bereid door leerlingen van het ID-college; de fairtrade-wijnen werden gesponsord door Sligro. De 30 beschikbare plaatsen waren heel snel uitverkocht.

Gemeente

De samenwerking met de gemeente Gouda was ook in 2016 uitstekend. Naast de financiële ondersteuning was er steeds ruimte voor overleg, en ook bij het lustrum toonde de gemeente haar betrokkenheid. In het bedrijfsrestaurant van het Huis van de Stad was de hele week extra aandacht voor fairtrade, zowel in de aangeboden waar als via informatiepanelen, posters en meer van dergelijke zaken. Buitengewoon bemoedigend waren de woorden van burgemeester Milo Schoenmaker, die op vrijdag 28 oktober onze nieuwe Fairtrade vlag hees vóór het Huis van de Stad: “Fairtrade is niet meer weg te denken uit Gouda, en ook in de Goudse politiek stevig geworteld”. De burgemeester sprak ook grote waardering uit voor alle vrijwilligers én Fairtrade deelnemers.

Gedurende het hele jaar zette Fairtrade Gouda de gewaardeerde samenwerking voort met partner deGouda (voorheen Krant van Gouda), vorm gegeven in de maandelijkse logopagina (met sponsoring van een aantal deelnemende bedrijven) èn in regelmatige artikelen – met foto’s – over bijvoorbeeld de uitreiking van fairtrade stickers aan nieuw toegetreden deelnemers. Ter gelegenheid van het lustrum bracht de krant een special uit van een zestal pagina’s, met interviews met een twintigtal fairtrade deelnemers. Ook in onze eigen media: website, nieuwsbrief, Facebook en twitter waren we in de loop van het jaar heel actief en actueel, zeker in de periode rond het lustrum.

Fairtrade Gouda kon in 2016 een beroep doen op de Stichting Gouda Wereldwijd (in opheffing) en haar nog beschikbare middelen. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt voor de financiering van de beide wereldreizen en een investering ten behoeve van de bouw van onze nieuwe website, die begin 2017 zal worden gelanceerd.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!