Ruud Lambregts woonde mede namens Fairtrade Gouda in Wales een conferentie bij van Internationale Fairtrade Gemeenten. Hier volgen zijn bevindingen:

Dat de Fairtrade gemeenten campagne een groeiende internationale beweging is, bleek eens te meer bij de Internationale “Fairtrade Towns Conference”, die van 18-20 oktober werd gehouden in Cardiff, hoofdstad van Wales. In de historie van de campagne was dat al de dertiende internationale ontmoeting sinds de start van de beweging in 2000, toen het Engelse plaatsje Garstang zich tot eerste Fairtrade gemeente uitriep. Nu we bijna twintig jaar verder zijn, vinden we “Fairtrade towns” (zoals de Engelse en internationaal gebruikte naam luidt) in een dertigtal landen. Er zijn er in totaal zo’n 2000, nog voornamelijk te vinden in Europa, vooral in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Scandinavië en Nederland. Maar ook Canada en de V.S. tellen enkele tientallen Fairtrade towns. Daarnaast vinden we er enkele in Japan, Zuid Korea en Taiwan, en ook in Australië en Nieuw Zeeland.
Het mooie is dat er nu ook Fairtrade gemeenten zijn in een aantal landen in het Zuiden (of wel ontwikkelingslanden). Ook in Cardiff waren die vertegenwoordigd, met name uit Latijns Amerika, uit o.a. Honduras, Costa Rica, Ecuador en Brazilië. In Afrika vinden we nu Fairtrade gemeenten in Kameroen en Ghana.
In de kleine Nederlandse delegatie die de conferentie bijwoonde, kregen we vooral inspiratie
uit de persoonlijke contacten met andere deelnemers, bijvoorbeeld de vertegenwoordigers
van koffieboeren uit Latijns Amerika. Zo spraken we o.a. met leden van een koffiecoöperatie
uit Costa Rica, waarvan de koffieplantage ligt in de eerste Fairtrade gemeente in dat land. De
boeren staan nu op het punt een deel van hun koffieproductie te leveren aan Bewley’s, een
grote koffiebrander in High Wycombe, een stadje in de buurt van Londen en ook Fairtrade
Town. Zo komt er een stedenband tot stand met de Fairtrade zusterstad in Costa Rica, een
prachtige combinatie. Dat soort voorbeelden van Noord-Zuid uitwisseling en ontwikkeling
van onderlinge contacten en verbondenheid zijn inspirerend en verdienen navolging elders.
Ook voor ons in Nederland én Gouda liggen daar wellicht mogelijkheden die nader
onderzoek waard zijn.
Heel inspirerend – voor ons en andere fairtraders uit diverse landen – was en is de
bijzondere aandacht die Fairtrade in Wales krijgt. Wales riep zich al enkele jaren
geleden officieel uit tot “Fairtrade Nation”, Fairtrade land dus. Dat komt ook tot uiting
in de manier waarop de overheid op nationaal vlak laat zien zich aan Fairtrade te
committeren, met de promotie van het gebruik van Fairtrade producten op alle niveaus.
Ook in het onderwijs is Fairtrade duidelijk aanwezig, met een groot aantal Fairtrade scholen
in het hele land (waar plm. 3 miljoen mensen wonen). Dat bleek al bij het begin van de
Conferentie, toen (in Engels én Welsh) een groot schoolkoor het Fairtrade lied ten gehore
bracht.
Wales is ook het eerste land in de wereld dat de door de Verenigde Naties drie jaar geleden
aangenomen “Sustainable Development Goals”, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, heeft
vertaald in wetgeving. Daarmee laat Wales zien zich werkelijk “Globally Responsible” te
voelen, dat wil zeggen ook als regering uit te spreken – én in woord en daad te laten zien –
dat het zich mede verantwoordelijk voelt voor het welbevinden van alle bewoners van onze
planeet én toekomstige generaties. In verschillende presentaties kregen we uitleg van dit
beleid, o.a. door de “Future Generations Commissioner” én de Minister voor Internationale
Zaken van Wales. Een voorbeeld voor Nederland!
Deze en andere ervaringen zorgden ervoor dat we zeer gemotiveerd om ons werk rond
Fairtrade en Duurzaamheid voort te zetten naar huis gingen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!