De gemeenteraad van Gouda staat er unaniem achter dat Gouda Fairtrade Gemeente is en de komende vier jaar ook blijft.
Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft Stichting Fairtrade Gouda de partijen gevraagd wat zij ervan vinden dat Gouda officieel Fairtrade Gemeente is. Alle 12 partijen in de raad laten onomwonden weten dat zij dit een zeer goede zaak vinden. En zij vinden ook allemaal, dat Gouda in elk geval de komende vier jaar (tot de volgende verkiezingen dus) Fairtrade Gemeente moet blijven.
De partijen beseffen wel, dat dit niet vanzelf gaat en dat met name de actieve vrijwilligers van Fairtrade Gouda zich zullen moeten blijven inspannen om ervoor te zorgen dat de landelijk toegekende titel Fairtrade Gemeente steeds zal worden verlengd. Daarvoor verdient de stichting volgens de raad ook de komende raadsperiode financiële steun van de gemeente.
Vrijwel alle partijen vinden fairtrade (eerlijke handel) een goed middel om de ongelijkheid in de wereld te bestrijden. Daarbij is de bewustmaking van de lokale bevolking belangrijk en speelt Fairtrade Gouda zeker een duidelijke rol.
De meeste partijen vinden het niet alleen belangrijk dat producenten via fairtrade een eerlijke prijs krijgen, maar zij dagen Fairtrade Gouda ook uit om aandacht te vragen voor duurzaamheid en klimaatbeheer.
Alle partijen komen ook met aanbevelingen of opbouwend kritische opmerkingen aan het adres van Stichting Fairtrade Gouda:

GBG: Wij nodigen Stichting Fairtrade Gouda uit om een paar keer per jaar in de raadzaal met de gemeenteraad te komen praten. Fairtrade is belangrijk voor het geven van voorlichting en informatievoorziening.
CDA: Naast aandacht voor fairtrade moet er ook aandacht zijn voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We moeten lokale ondernemers stimuleren om Gouda klimaatneutraal te maken.
PvdA: Fairtrade moet gaan over bewustzijn van een schone wereld en mensen duurzaam door het leven laten gaan. Er worden eerlijke prijzen geboden aan lokale boeren.
VVD: Het feit dat fairtrade bestaat is heel belangrijk voor een grote groep producenten en arbeiders over de hele wereld. Daarnaast brengt het iets onderscheidends naar onze stad.
SP: Zonder betrouwbaar inkomen kunnen boeren in Azië, Afrika en Zuid-Amerika niet investeren in hun onderneming, hun gemeenschap en de toekomst van hun kinderen. Fairtrade doorbreekt die cirkel.
50+partij: Fairtrade Gouda moet scherp kijken naar wat in de afgelopen jaren is bereikt voor mensen in ontwikkelingslanden. Nu het fairtrade-label zo succesvol is, mag er wat ons betreft ook een non-fairtrade label komen.
D66: Wij gaan voor een duurzaam, actief en aantrekkelijk Gouda. De gemeente geeft daarbij het goede voorbeeld aan haar inwoners door honderd procent duurzaam en eerlijk in te kopen.
CU: Omzien naar elkaar houdt niet op bij de stadsgrenzen, maar gaat wereldwijd. Daarom is het belangrijk dat er eerlijke handel is. Via Fairtrade Gouda kunnen alle inwoners hieraan een steentje bijdragen.
Gouda Positief: Om een product als fairtrade op de markt te zetten, moeten alle partijen volgens de richtlijnen werken en dat ook kunnen aantonen. Deze transparantie vinden wij belangrijk. Verder moet Fairtrade Gouda de naamsbekendheid vergroten.
GroenLinks: Think global, act local. De gemeente is veel dank verschuldigd aan de actieve vrijwilligers van Stichting Fairtrade Gouda. We hopen dat Fairtrade Gouda het goede werk voortzet door bezoeken aan winkels, bedrijven en restaurants te brengen en Fairtrade-labels uit te reiken.
Partij voor de Dieren: Via fairtrade kunnen we tegenwicht bieden aan het dominante economische systeem waarbij grote bedrijven de dienst uitmaken. Fairtrade moet een stap verder gaan en aandacht vragen voor het belang van alternatieven voor de bio-industrie. Fairtrade moet vooral ook meer nadruk leggen op het belang van een circulaire economie: dat is ondernemen met een kringloop van grondstoffen, zonder afval en met zo min mogelijk energie.
SGP: Het belang van fairtrade is in de eerste plaats de daadwerkelijke steun aan eerlijke handel, maar ook de bewustwording bij ondernemers en consumenten.

Uiteraard is Stichting Fairtrade Gouda heel blij met deze onvoorwaardelijke steun van alle 12 politieke partijen in de Goudse gemeenteraad. We zien de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart op dit punt dan ook met vertrouwen tegemoet.

Fairtradestraat

Twee partijen steunen ongevraagd het initiatief van Stichting Fairtrade Gouda om de Lange Groenendaal uit te roepen tot Fairtradestraat, de eerste in Gouda. Dat zijn het CDA en GroenLinks.
Eén partij levert Stichting Fairtrade Gouda een zogeheten ambassadeur. Dat is Christiaan Quik van de ChristenUnie. De stichting kent ambassadeurs, die de doelstellingen van fairtrade in de stad uitdragen. Deze ambassadeurs vertegenwoordigen deelnemende winkels, ondernemingen, kerken en maatschappelijke organisaties.

Verschil maken

Een aardige opmerking kwam van de fractie van 50+. Een van de leden van die partij heeft kennelijk een bezoek gebracht aan plantages in ontwikkelingslanden. “Tijdens deze bezoeken viel het op dat fairtrade het verschil maakt. Op fairtrade-plantages zorgt men voor mogelijkheden voor opgroeiende kinderen. Ze krijgen onderwijs en een toekomst aangeboden. Op deze plantages staan ook scholen om voor dat onderwijs te zorgen.”

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!