Fairtrade Gouda organiseert al enige jaren in samenwerking met de Brede School een zogeheten Wereldreis voor basisscholieren. Dat is een soort puzzel-wandeling langs Fairtrade winkels in de binnenstad. Hieraan wordt deelgenomen door leerlingen van de groepen 5 en 6 van het gewone basisonderwijs. De scholen proberen vooraf in de lessen aandacht te besteden aan Fairtrade en ontwikkelingssamenwerking. De Wereldreis is altijd in het najaar tijdens of rond de Fairtrade Week. De scholieren kijken eerst gezamenlijk naar een informatief filmpje en gaan dan op pad langs zo’n zes winkels. In die winkels krijgen de kinderen van de winkeliers het een en ander te horen over de producten in die winkels. Daarna moeten de scholieren vragen hierover beantwoorden.
Fairtrade Gouda zoekt bij het opzetten van haar activiteiten naar een zekere verdieping. Dat wordt verlangd bij de beoordeling van de tweejaarlijkse aanvraag van de titel Fairtrade Gemeente. De kerngroep Gouda heeft ervoor gekozen om in het kader van die verdieping het speciaal onderwijs bij de Wereldreis te betrekken. Dat gebeurde dit jaar voor de eerste keer, op de Park en Dijkschool. Voor deze eerste keer gebeurde dit nog als een proef. Niet zoals gebruikelijk op locatie aan de Lange Groenendaal, maar in het schoolgebouw aan de Winterdijk. Daar gaven drie vrijwilligers van Fairtrade Gouda een gastles.

Fairtrade les op de school Park en Dijk

De juf, Gerrie Drijber, heette ons van harte welkom en vertelde aan de 17 kinderen van de oudste groep dat mensen van Fairtrade Gouda een les van drie kwartier zouden gaan geven over Fairtrade.
Gastmeester Gerard had als introductie een kort gesprek met de kinderen over de betekenis van Fairtrade. Voor veel kinderen was het geen onbekend begrip. Vervolgens werd de Klokhuisfilm over cacao getoond.. De kinderen luisterden aandachtig en konden ook tijdens de korte nabespreking van de film goed antwoord geven op de gestelde vragen.
De groep van 17 leerlingen werd verdeeld in kleine groepen. Elke groep ging het nieuwe Fairtradekwartet spelen of werken met de wikkels onder leiding van een van de gasten van Fairtrade.
De betrokkenheid bleef ook groot bij het spelen van het kwartet en het werken met de chocoladewikkels. Het kwartet spelen kostte wel meer tijd dan de geplande 10 minuten. Het werken met de wikkels kon uitstekend binnen de tijd afgerond worden. Nogmaals, de kinderen deden uitstekend mee, mede door een stukje chocola.
Aan het eind van de les werd de mand met Fairtrade artikelen door gastjuf Riet getoond. Ook gastmeester Rijk droeg zijn steentje bij. De kinderen kregen zo een goed beeld van de vele Fairtrade artikelen die ook zij kunnen kopen als ze boodschappen gaan doen.
De vrijwilligers van Fairtrade zien deze les in drie kwartier als een aanzet, waar verder over gesproken kan worden door de leerkracht. Daarom zijn de artikelen en een kwartet achter gelaten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ontvang eerlijk nieuws, hooguit 8 keer per jaar.

U bent ingeschreven!